De VOGELVRIENDEN

LEUSDENSE VERENIGING VAN VOGELLIEFHEBBERS

   Opgericht 15 januari 1968
================================================Via deze site willen we u graag iets meer vertellen over onze vereniging, de leden,

de activiteiten en onze jaarlijkse tentoonstelling. Op het emailadres secretaris at vogelvriendenleusden.nl
kunt u reageren op geplaatste artikelen en reageren op deze site.
Er zijn geen ledenvergaderingen tot september, allemaal fijne vakantie.

Namens "De Vogelvrienden Leusden"
Secretaris (vacant)
Logo VVL

 

De vereniging stelt zicht tot doel:

Het houden en kweken van kleur-, vorm-, zang- en postuurkanaries, hybriden, tropen, kleine en grote parkieten/papegaaien en geoorloofde Europese cultuurvogels.
Bevordering van vogelkennis en de vogelstand, en de vogelliefhebberij in de ruimste zin van het woord.