briefhoofd

Ja, Ik wil lid worden van de Vogelvrienden Leusden

Lid

De kosten voor het lidmaatschap bedragen;

Voor een lidmaatschap vanaf 17 jaar  32 euro p.j.
voor een sub-lid (al lid bij een andere vereniging)        16 euro p.j.
en voor een Jeugd-lid t/m 16 jaar  16 euro p.j
Ik ga betalen per :

Wat krijgt u hier voor terug:

  • Maandelijks het kleurrijke blad “Onze Vogels”
  • Maandelijkse bijeenkomsten in “De Til” met oa lezingen, (dia) presentaties, uitwisseling van kweekervaringen
  • Deelname aan de jaarlijkse onderlinge tentoonstelling, Regioshow Leusden e.o.,districtskampioenschap Utrecht en de Nationale bondsshow

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te Bergen op Zoom, afd. L29

Bankrelatie: Rabobank Amersfoort en omstreken, Rekening nr. -op aanvraag-

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32116866 

Email: secretaris at Vogelvrienden Leusden